:نام تجاري گل قطره توس :نام
مواد اوليه – اسانس، رنگ و طعم :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
مشهد - جاده كلات - شهرك صنعتي مشهد - خ. كارگر جنوبي - ش. 92
(051)32453328, 32453204-5
:صندوق پستي (051)32453417
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
golghatretoos@yahoo.com :پست الکترونيک :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات
انواع اسانس و طعم دهنده و عصاره هاي آرايشي و بهداشتي و عرقيات گياهي