:نام تجاري شركت فرآسامد :نام
آزمايشگاهي ( تجهيزات ) :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
خ. بهشتي - خ. صابونچي - ك. مهماندوست - پ. 2 - ط. 3
9-88537408
:صندوق پستي 88515544
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
:پست الکترونيک :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات