:نام تجاري شركت فرا پخش گلستان :نام
پخش مواد غذايي :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
گرگان - جاده آق قلا - روبروي پليس راه@
(0173)5229460-5
:صندوق پستي (0173)5229469
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
info@farapakhsh.org :پست الکترونيک :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات
نماينده پخش محصولات عاليا، هنکل پاک وش، عاليفرد، نستله، شيبا، ردبول و حلوا شکري عقاب در گرگان