:نام تجاري شركت حسابگر پرداز غرب :نام
انواع خدمات دسترسي به اينترنت :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
كرمانشاه - خ. معلم - پاساژ سريري - ط. 3
(0831)7283617, 7270598
:صندوق پستي (0831)7270598
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
:پست الکترونيک :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات